Pragnę poinformować, że do ZS przekazywane są wartościowe przedmioty i dokumenty z lat świetności Związku Strzeleckiego z przed wojny.

W ostatnim czasie legitymację Nr 5 i 13 przekazał pan Rafał Faleński wnuk Stanisława Jerzego KRAWCZYKA członka ZS z Rejonu Pionki, który w przedwojennym Związku Strzeleckim pełnił funkcję Kierownika Sekcji ping-ponga w Oddziale ZS Pionki.

Przekazane legitymacje mają wyjątkową wartość historyczną i wychowawczą. Zostaną przekazane do Komisji Historycznej… przy, której działa sekcja muzealna.

    Składając serdecznie podziękowanie, pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność za okazaną bezinteresowność, którą traktujemy jako wyraz dobroci, serdeczności i solidarności.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lec z przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” Jan Paweł II.

Roman Burek
Komendant

legitymacja-zs-nr-13-s4legitymacja-zs-nr-13-s3legitymacja-zs-nr-13-s2legitymacja-zs-nr-13-s1legitymacja-zs-nr-5-i-13-przekazanielegitymacja-zs-nr-5