PRZESŁANIE NA NOWY ROK

,,Każde pokolenie polskie musi zdać swój egzamin,

Teraz przychodzi kolej na nas.”

Józef Piłsudski

 

        I Marszałek Polski Józef Piłsudski był  twórcą Związku Strzeleckiego i Legionów. Zwyciężył bolszewicką Rosję w 1920 roku, dał Polsce niepodległość, granice, moc i szacunek. Sam powiedział kiedyś, że rocznice czcić należy stawianiem sobie samemu nowych obowiązków.

        Dzisiaj, deklarujemy wypełniać wolę naszych poprzedników oraz pełnić służbę ku chwale Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej w myśl hasła BÓG – HONOR – OJCZYZNA. Tak starać się będą strzelcy z ZS. Przeszłość i teraźniejszość widzimy jako ogniwa jednego łańcucha, złączone trwale i nierozerwalnie w jeden ciąg.

        Związek Strzelecki jest patriotycznym zrzeszeniem dzieci, młodzieży i dorosłych, kontynuującym program i metody działania Związku Strzeleckiego istniejącego w Polsce w okresie międzywojennym. Zadaniem naszym jest rozbudzanie i hartowanie wśród społeczeństwa ducha narodowego, karności, dzielności moralnej i fizycznej oraz szerzenie wiedzy wojskowej.

Komendant Główny ZS

st. insp. ZS Roman BUREK