Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy rozpoczęła prowadzenie ewidencji wszystkich osób zainteresowanych służbą w oddziałach WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ.

Ochotnicy do służby w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej mogą zgłaszać swoją wolę wstąpienia do WOT w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy (pokój nr 10).

Zgłaszać można się osobiście lub listownie/ drogą e-mailową, wypełniając i przesyłając na adres Wojskowej Komendy Uzupełnień stosowny wniosek.

Wzór wniosku oraz adresy http://bydgoszcz.wku.wp.mil.pl/pl/13542.html