W dniu 22.07.16 delegacja oddziału Kępno Związku Strzeleckiego w składzie st. sierż Krzysztof Owczarek, druż. Paweł Merliński, st. strz. Marcin Statkiewicz, na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji mł. insp Waldemara Tyranskiego brała udział w uroczystościach Święta Policji które jest obchodzone w dniu 24 lipca. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku komendantowi przez oficera prowadzącego uroczystość.b Następnie odegrano hymn państwowy i podniesiono flagę na maszt. Po czym rozpoczęła się część oficjalna uroczystości która były życzenia od komendanta dla policjantów jednostki oraz awanse, odznaczenia i nagrody. Po czym nastąpiła defilada pododdziałów policji. Uroczystość była tym bardziej doniosła bo z dniem 01 sierpnia na zasłużoną emeryturę odchodzi komendant powiatowy. W imieniu Związku Strzeleckiego złożyliśmy oficjalne pisemne podziękowanie Panu Komendantowi mł. insp Waldemarowi Tyrańskiemu za bardzo owocną współpracę i sympatię z jaką nas darzył, w ramach rewanżu również otrzymaliśmy oficjalne podziękowanie i zapewnienie przez zastępcę komendanta o dalszej rzeczowej współpracy. Na koniec zostaliśmy zaproszeni na policyjny poczęstunek.