Pomimo jeszcze panującego zimna nie brakuje chętnych do szkolenia.
W nowym Oddziale Staszów (w tworzeniu) rozpoczęto praktyczne szkolenie, które obejmowało obszar musztry, ceremoniału, taktyki oraz podstaw dowodzenia.

Przypominamy o rozpoczętym naborze do naszego oddziału.
Mamy nadzieję, że w Związku Strzeleckim zdobędziemy charakter i umiejętności do pokonywania trudności dnia codziennego w naszej wyjątkowej rzeczywistości.

Jakub Majka