Związek Strzelecki przygotowuje projekt odznaki honorowej Odznaka Zasługi Związku Strzeleckiego. Odwzorowaniem projektu jest odznaka Związku Strzeleckiego z okresu II RP.

Roman Burek