W dniu 14 lutego 1942 roku zostało przemianowane ZWZ w Armię Krajową. Dzień ten jest czczony w szczególny sposób. Pamiętamy!

Na rozkaz Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Pierwszym dowódcą AK był gen. Stefan Grot-Rowecki.

Rozkaz Władysława Sikorskiego powołujący Armię Krajową: W ślad za moim rozkazem z dnia 3 września 1940 roku znoszę dla użytku wewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w kraju stanowią Armię Krajową podległą Panu Generałowi jako jej dowódcy. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej.

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1046336,Armia-Krajowa-%e2%80%93-walka-nie-tylko-zbrojna

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38719,Powstanie-Armii-Krajowej.html

Roman Burek