W sobotę 05 września przez powiat świdnicki przeszła potężną nawałnica. Wśród poszkodowanych miejscowości znalazły się m.in. Stanowice, wieś ponad 1 tys. mieszkańców. Z inicjatywy pana Jerzego Zyska nasi Strzelcy włączyli się do akcji, pomagając w uporządkowaniu zdemolowanego żywiołem cmentarza parafialnego, a także, po konsultacji z panią sołtys Stanowic – w pomocy usuwania szkód na posesjach prywatnych. W trwającej 3 dni akcji, udział wzięło łącznie dziewięciu (9) Strzelców.

Błażej Kołodziej