Podsumowując kurs doskonalący z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej na polu walki (CLS) na potrzeby organizacji proobronnych (7-11.09.2020), należą się pochwały naszym członkom za ukończenie kursu z odpowiednio wysokimi ocenami. Ponoć edycja tego kursu okazała się wymagająca zważywszy na wyniki pozostałych kursantów.
Panowie, trzymać tak dalej!

Pragnę podziękować płk. Mariuszowi Mioduszewskiemu z Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” za umożliwienie udziału nie jednemu a trzem naszym „Orłom”, a przede wszystkim za profesjonalne postrzeganie mechanizmów zaufania społecznego, życzliwość i cierpliwość.

Komendant Główny Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Roman Burek