13 grudnia 2018 r. w siedzibie Oddziału Częstochowa ZS odbyła się uroczystość odczytania rozkazu o awansach w Korpusie Kadetów – zaprzyjaźnionej organizacji proobronnej. Z tej okazji zaproszeni goście: Prezes Fundacji Niezłomni Wojciech Łuczak oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych Grzegorz Leśniewski wygłosili prelekcje. Prezesowi Fundacji Niezłomni przekazano też pieniądze z kwesty w wysokości ponad 6 tysięcy złotych. Pan Wojciech Łuczak oraz Pan Grzegorz Leśniewski zostali odznaczeni Odznaką Honorową Korpusu Kadetów w Częstochowie. Komendant Główny ZS st. insp. Roman Burek został odznaczony Medalem Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju, natomiast pchor. ZS Wojciech Łuczak został uhonorowany pierścieniem „Boże Chroń Polskę” przez Fundację Niezłomni.