W związku z zamieszczanymi tendencyjnymi informacjami w sprawie ławek pomników, ukazujących się w polskich mediach naszym zdaniem cała ta sprawa ma podtekst polityczny i nie ma nic wspólnego z 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę.

Ławki Niepodległości to pomysł MON na pomniki, które uczczą stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ławki Niepodległości to ,,kultywowanie tradycji orężnych”.

Sceptycy piszą, że jest to kuriozalne tłumaczenie  MON, inni porównują ławki pomniki do lodówki lub jeszcze gorzej do trumny.

Takie porównania są wielkim absurdem.

Należy wiedzieć, że ławka niepodległości jest symbolicznym dziedzictwem zostawionym nam przez pokolenie twórców Niepodległej, jest funkcjonalna.

Ławka ,,Ołtarz Ojczyzny” Altare della Patria upamiętnia w świadomości narodowej Polaków jedność i wolność Ojczyzny.

Fundamenty tych walorów są tutaj odciśnięte w pomniku ławce: zjednoczona Ojczyzna, wolność obywatelska.

100-lecie odzyskania niepodległości powinno być mocno zaznaczone w naszej historii i być pielęgnowane, aby w przyszłości nie doszło nigdy do jej utraty.

Osoby wypowiadające się negatywnie w ww. temacie nie są znawcami przedmiotu, a jedynie szkodnikami w sprawie. Należy zauważyć, że np. w Finlandii przygotowywało się społeczeństwo do swoich obchodów 100. rocznicy ponad 10 lat. Czy w Polsce można było w podobny sposób czynić przygotowania? Obecny rząd wziął ten ciężar, a teraz znajdują się osoby, które tylko widzą interes krytyki, aby spróbować zaistnieć w tej branży? Gdzie było wcześniej społeczeństwo polskie?, gdzie były media?, gdzie były poprzednie rządy? Czy zawsze musi być tak mało zrobione przed, żeby już w trakcie Święta lub bezpośrednio po nim, zajmować się krytykanctwem!

Każdemu jest łatwiej komentować po wydarzeniach, że zrobić można było lepiej lub gorzej. Józef Piłsudski pisał: ,,Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym”. – J. Piłsudski.

Zapewniam Państwa, że przedstawione nasze stanowisko nie jest w żaden sposób połączone politycznie.

Niech dla krytykanctwa będą przykładem, a zarazem przestrogą te słowa:

,,Myślałem, że wraz z odrodzeniem Polski materialnym i duchowym Polska odradzać się zacznie, że wyzbywać się zacznie tchórzostwa i wyzwalać się zacznie od pracy agentur, że przestanie pracę dla obcych uważać za najrozumniejszą pracę dla Polski”. – J. Piłsudski.

Ławki pomniki-zostaną na wiele lat, nie tylko w pamięci Polaków, pozostaną jako przykład naszego patriotyzmu i dowodu o istnieniu Polski.

Ławki Niepodległości w sposób godny upamiętnią polską państwowość, rys historyczny obejmujący Szlak Legionowy, Hallerowski, Powstania Wielkopolskiego, Powstań Śląskich, Wojny 1920 r. oraz Polskie drogi do Niepodległości.

Roman BUREK
Komendant Główny ZS

Foto: Leszek Chemperek/CO MON