Podczas XIII Gali Wolontariatu w Częstochowie mł. insp. ZS Adam Dłużniak został wyróżniony nagrodą w kategorii „Koordynator Wolontariatu 2018”. Uroczystość miała miejsce w Filharmonii Częstochowskiej w obecności władz miasta oraz posłów i senatorów. Komendanta Oddziału Częstochowa ZS do tej prestiżowej nagrody nominował Polski Czerwony Krzyż.