W dniu 10 października 2015 roku w Szubinie odbyła się po raz drugi doniosła uroczystość złożenia ślubowania i przyrzeczenia przez I klasę wojskową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka. Dodatkowo podczas tych uroczystości nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy szkołą, a Oddziałem Bydgoszcz Związku Strzeleckiego. Aktu podpisania porozumienia w obecności Dyrektora Biura ds. Proobronnych MON Pana płk Marka BARANOWSKIEGO dokonali ze strony szkoły: Dyrektor ZSP Pani Elżbieta
NOWICKA, ze strony Oddziału Bydgoszcz ZS: komp. ZS Jacek GRALAK. Uroczystości na Szubińskim Rynku prowadził Pan mjr rez. Jarosław ODROBIŃSKI. Złożone pod Porozumieniem podpisy sfinalizowały rozpoczętą współpracę z ZS Oddział w Bydgoszczy w poprzednim roku szkolnym. Instruktorzy ZS wspierali już wcześniej realizację podstawy programowej klasy wojskowej (obecnej II TL) podczas obozu wojskowego w Godawach i Krówce Leśnej. Wspólnie z uczniami w mundurach uczestniczyliśmy również w dniu 17.09.br. w
Warszawie na Placu Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza i w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie na I Zlocie Organizacji Proobronnych „Tobie Ojczyzno”. Podpisane porozumienie zobowiązuje nas do zwiększonego wysiłku na rzecz szkolenia kadetów klas wojskowych.

dsc_3767 dsc_3879 dsc_3881 dsc_3912 dsc_3913 dsc_3926 dsc_4036 dsc_4040 dsc_4048 dsc_4055