Uroczyste ślubowanie klas pierwszych w Szubinie

 

W dniu 10 października 2015 roku w Szubinie odbyła się po raz drugi doniosła uroczystość złożenia ślubowania i przyrzeczenia przez I klasę wojskową Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka. Dodatkowo podczas tych uroczystości nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy szkołą, a Oddziałem Bydgoszcz Związku Strzeleckiego. Aktu podpisania porozumienia w obecności Dyrektora Biura ds. Proobronnych MON Pana płk Marka BARANOWSKIEGO dokonali ze strony szkoły: Dyrektor ZSP Pani Elżbieta
NOWICKA, ze strony Oddziału Bydgoszcz ZS: komp. ZS Jacek GRALAK. Uroczystości na Szubińskim Rynku prowadził Pan mjr rez. Jarosław ODROBIŃSKI. Złożone pod Porozumieniem podpisy sfinalizowały rozpoczętą współpracę z ZS Oddział w Bydgoszczy w poprzednim roku szkolnym. Instruktorzy ZS wspierali już wcześniej realizację podstawy programowej klasy wojskowej (obecnej II TL) podczas obozu wojskowego w Godawach i Krówce Leśnej. Wspólnie z uczniami w mundurach uczestniczyliśmy również w dniu 17.09.br. w
Warszawie na Placu Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza i w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie na I Zlocie Organizacji Proobronnych „Tobie Ojczyzno”. Podpisane porozumienie zobowiązuje nas do zwiększonego wysiłku na rzecz szkolenia kadetów klas wojskowych.

dsc_3767 dsc_3879 dsc_3881 dsc_3912 dsc_3913 dsc_3926 dsc_4036 dsc_4040 dsc_4048 dsc_4055


Tagi:

 • Konkurs historyczny pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”
  Konkurs historyczny pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”.Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII. Finał konkursu – rozpocznie się w piątek 20 października 2023 roku o godzinie 9:00 […]


 • Zapowiedź XXXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski
  Zapowiedź XXXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski

  Szanowni Państwo! W tym roku przypada 109. rocznica Bitwy pod Laskami–Anielinem, za rok będziemy organizować Jubileusz 110. rocznicy Bitwy. Nasze przedsięwzięcie uzyskało patronat honorowy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Bardzo się cieszę, że samorządy lokalne, firmy i szkoły oraz środowiska piłsudczykowskie i strzeleckie kultywują tę piękną tradycję. Składam wyrazy uznania […]


 • Wręczenie odznaki honorowej
  Wręczenie odznaki honorowej

  Komendant Główny st. insp. ZS Roman Burek wręczył odznaki honorowe. Podczas trwania „Kadrówki” za zgodą Organizatora w imieniu Związku Strzeleckiego miałem ten zaszczyt szczególny, wręczyć odznaki honorowe: w Słomnikach 6 sierpnia, Złotą nr 2 Odznakę Zasługi Związku Strzeleckiego Panu Leszkowi Marcinkiewiczowi współzałożycielowi i wieloletniemu Komendantowi Głównemu Związku Strzeleckiego oraz Złotą nr 3 Odznakę Zasługi Związku […]