Dnia 11 października 2015 r. odbyła się po raz pierwszy w historii Sycowa uroczystość przyrzeczenia strzeleckiego, która rozpoczęła się od mszy św. w kościele pw. sw. Piotra i Pawła. Po mszy strzelcy i zaproszeni goście przemaszerowali na sycowski Rynek. Od złożenia meldunku Komendantowi Głównemu Z.S. st. insp. ZS Romanowi Burkowi przez Komendanta Oddziału ZS Syców st. sierż. ZS Jacka Śródkę rozpoczęła się główna część uroczystości. Następnie odegrano Mazurek Dąbrowskiego, po którym nastąpiło powitanie licznie zgromadzonych gości. Swoją obecnością uroczystość przyrzeczenia uświetnili m.in.: przedstawiciel Biura ds. Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej płk Witold Gniecki, Komendant Dolnośląskiego Okręgu Związku Strzeleckiego pchor. Stefan Chałat, Komendant Oddziału ZS w Opolu pchor. Radosław Świdziński, Starosta Oleśnickiego Wojciech Kociński, Posłanka na Sejm RP Bożena Henczyca, Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie Michał Pawlaczyk, radni Rady Miejskiej w Sycowie Zdzisław Bednarek i Stanisław Biernacki, Krzysztof Godek – asystent Burmistrza Miasta i Gminy w Kępnie, mł. insp. Mariusz Kramarz Komendant Komisariatu Policji w Sycowie, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie Beata Mazurek, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie Barbara Trokowicz, Prezes Okręgu Dolnośląskiego Związku Piłsudczyków RP płk. ZP Włodzimierz Pacelt, Komendant OSP z Kępna Grzegorz Błążejewski, rodzice, znajomi, przyjaciele kadetów, przedstawiciele Komendy Hufca ZHP z Kępna, strzelcy ze Strzegomia i Świdnicy oraz mieszkańcy Sycowa. Kolejnym punktem uroczystości była promocja oficerska. Na oficera Związku Strzeleckiego został promowany st. sierż. ZS Stefan Chałat – Komendant Oddziału ZS Świdnica który otrzymał patent oficerski. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia było uroczyste złożenie przyrzeczenia strzeleckiego przez kandydatów na strzelców z Oddziału ZS Syców. Przyrzeczenie na sztandar złożyli : Marta Michałek z Międzyborza, Aleksandra Graf z Sycowa, Mateusz Stępniak z Kępna oraz Hubert Pierzchała z Sycowa. Strzelcy którzy złożyli Przyrzeczenie otrzymali osobiste gratulacje i życzenia od Komendanta st. insp. Romana Burka, Komendanta Okręgu Dolnośląskiego Związku Strzeleckiego pchor. ZS Stefana Chałata oraz od Komendanta Oddziału st. sierż. ZS Jacka Śródki otrzymali patki strzeleckie i pisemną nominację na stopień strzelca ZS. Po złożeniu przyrzeczenia strzeleckiego strzelec ZS Mateusz Stępniak otrzymał z rąk Romana Burka i Grzegorza Błażejewskiego złotą odznakę Młodzieżowych Drużyn Pożarowych i rozpoczęły się przemówienia gdzie kolejno głos zabrali: Michał Pawlaczyk, Wojciech Kociński, płk Witold Gniecki, Bożena Henczyca, płk. ZP Włodzimierz Pacelt, Roman Burek oraz Jacek Śródka który, podczas swojego przemówienia przedstawił krótką historię powstania Związku Strzeleckiego w Sycowie oraz podziękował kadrze Oddziału za prace podczas szkolenia unitarnego strzelców oraz przekazał podziękowanie dla Oddziału ZS Świdnica za pomoc w pierwszych dniach szkolenia. Miłym akcentem kończącym uroczystość było podziękowanie za dotychczasowy całokształt pracy na rzecz Związku Strzeleckiego w Sycowie dla st. sierż. Jacka Śródki które złożył w imieniu strzelców st. strz. ZS Piotr Kula. Prowadzącym uroczystość Przyrzeczenia Strzeleckiego był sierż. ZS Krzysztof Owczarek – z-ca Komendanta Oddziału ZS Syców. Narrację i nagłośnienie uroczystości zabezpieczyli członkowie Stowarzyszenia Przystań Twórcza z Sycowa zaprzyjaźnionego z sycowskimi strzelcami. Na zakończenie Przyrzeczenia odbyła się defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości po której nastąpiło wspólnie spotkanie strzelców z zaproszonymi gośćmi przy kawie i herbacie oraz wyśmienitych domowych wypiekach. Pragniemy serdecznie podziękować Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców, Przystani Twórczej z Sycowa, Centrum Kultury w Sycowie, pocztom sztandarowym oraz wszystkim przyjaciołom i sympatykom naszego Oddziału za pomoc przy organizacji uroczystości.