Nie zwalniamy! W miniony weekend Bydgoski Oddział Związku Strzeleckiego wziął udział w szkoleniu z TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz elementów taktyki zielonej. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z wykorzystywanymi na polu walki środkami i procedurami udzielania pomocy medycznej. Przedstawione zostały trzy fazy pomocy w TCCC (I – Pierwsza pomoc pod ostrzałem, II – Taktyczna pomoc w terenie, III – Pomoc w trakcie ewakuacji), tamowanie krwotoków – zakładanie opatrunków i stazy CAT,
podawanie morfiny, rozpoznawanie i postępowanie w przypadku wystąpienia odmy opłucnowej, udrażnianie dróg oddechowych oraz badanie fizykalne ciała poszkodowanego. Omówiono sposób segregacji rannych wg. doktryny wojskowej, sposób wypełniania karty rannych (TCCC Card) oraz organizację punktów zbiorczych ewakuacji medycznej (CCP). Ponadto ćwiczono postawy strzeleckie oraz szyki taktyczne. Nie obyło się bez ćwiczeń z obsługi KBK AKM oraz rywalizacji na czas w rozkładaniu i składaniu karabinka.
Podczas ćwiczeń nikomu nie stała się krzywda. Zdjęcia niewskazane dla osób wrażliwych. 😉