TCCC w wykonaniu oddziału Bydgoszcz

Nie zwalniamy! W miniony weekend Bydgoski Oddział Związku Strzeleckiego wziął udział w szkoleniu z TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz elementów taktyki zielonej. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z wykorzystywanymi na polu walki środkami i procedurami udzielania pomocy medycznej. Przedstawione zostały trzy fazy pomocy w TCCC (I – Pierwsza pomoc pod ostrzałem, II – Taktyczna pomoc w terenie, III – Pomoc w trakcie ewakuacji), tamowanie krwotoków – zakładanie opatrunków i stazy CAT,
podawanie morfiny, rozpoznawanie i postępowanie w przypadku wystąpienia odmy opłucnowej, udrażnianie dróg oddechowych oraz badanie fizykalne ciała poszkodowanego. Omówiono sposób segregacji rannych wg. doktryny wojskowej, sposób wypełniania karty rannych (TCCC Card) oraz organizację punktów zbiorczych ewakuacji medycznej (CCP). Ponadto ćwiczono postawy strzeleckie oraz szyki taktyczne. Nie obyło się bez ćwiczeń z obsługi KBK AKM oraz rywalizacji na czas w rozkładaniu i składaniu karabinka.
Podczas ćwiczeń nikomu nie stała się krzywda. Zdjęcia niewskazane dla osób wrażliwych. 😉


Tagi:

 • Konkurs historyczny pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”
  Konkurs historyczny pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”.Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII. Finał konkursu – rozpocznie się w piątek 20 października 2023 roku o godzinie 9:00 […]


 • Zapowiedź XXXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski
  Zapowiedź XXXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski

  Szanowni Państwo! W tym roku przypada 109. rocznica Bitwy pod Laskami–Anielinem, za rok będziemy organizować Jubileusz 110. rocznicy Bitwy. Nasze przedsięwzięcie uzyskało patronat honorowy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Bardzo się cieszę, że samorządy lokalne, firmy i szkoły oraz środowiska piłsudczykowskie i strzeleckie kultywują tę piękną tradycję. Składam wyrazy uznania […]


 • Wręczenie odznaki honorowej
  Wręczenie odznaki honorowej

  Komendant Główny st. insp. ZS Roman Burek wręczył odznaki honorowe. Podczas trwania „Kadrówki” za zgodą Organizatora w imieniu Związku Strzeleckiego miałem ten zaszczyt szczególny, wręczyć odznaki honorowe: w Słomnikach 6 sierpnia, Złotą nr 2 Odznakę Zasługi Związku Strzeleckiego Panu Leszkowi Marcinkiewiczowi współzałożycielowi i wieloletniemu Komendantowi Głównemu Związku Strzeleckiego oraz Złotą nr 3 Odznakę Zasługi Związku […]