W Kępnie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się 10 listopada od uroczystej akademii zorganizowanej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ulicy Sienkiewicza. W programie artystycznym brali udział nasi strzelcy, na widowni gościli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych naszej małej ojczyzny.
11 listopada uroczystości rozpoczęły się od Mszy św za Ojczyznę w kościele pw. św Marcina. Po niej delegacje i zaproszeni goście, w asyście orkiestry dętej, przeszli ulicą Kościuszki pod pomnik w rynku, pod którym po powitaniu i przemówieniu starosty kępińskiego p. Witolda Jankowskiego, wszyscy złożyli kwiaty. Nasi strzelcy brali udział we Mszy św, oraz złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem, wystawiliśmy również wartę honorową. O godzinie 13.30 rozpoczęła się III edycja ulicznego Biegu Niepodległości na dystansie 10 km. Zabezpieczaliśmy go razem z policją, strażą miejską i OSP. Ostatnim akordem tego dnia było zapalenie znicza pamięci przez delegację strzelców w miejscowości Marianka Mroczeńska pod tablicą upamiętniającą oddział Armii Krajowej Rybitwa, przy czym 11 listopada jest rocznicą zawiązania tego oddziału.
Tak Kępno uczciło Narodowe Święto Niepodległości.