11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym dniu strzelcy z naszego oddziału brali udział w uroczystościach miejskich w Szydłowcu. Najpierw uczestnicy udali się na mszę św. do szydłowieckiej fary, gdzie mszę św. za Ojczyznę odprawił ksiądz dziekan Adam Radzimirski, by następnie udać się na skwer Marszałka J. Piłsudskiego.

Przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przybyło wiele osób, poczty sztandarowe, młodzież szkolna, dzieci, przedstawiciele instytucji, zakładów pracy, szkół oraz strzelcy i orlęta.

Pierwszym aktem przed pomnikiem była specjalna modlitwa wygłoszona przez dziekana Radzimińskiego, następnie głos zabrał burmistrz Artur Ludew, a po nim szydłowianin emerytowany ksiądz Józef Węglicki. Jako ostatni przemawiał Komendant Główny ZS. W swoim przemówieniu nawiązał do orędzia Prezydenta Andrzeja Dudy wygłoszonego dn. 10 listopada i słów ,, Wracamy do przeszłości, by budować lepszą przyszłość”.

Komendant stwierdził, aby planować przyszłość należy pamiętać o przeszłości oraz o teraźniejszości. Do teraźniejszości odniósł się przykładem ze swojej działalności społecznej nawiązując do roku 2000, w którym powołał komitet budowy pomnika J. Piłsudskiego co w następstwie w roku 2006 dało rezultat w postaci odsłonięcia ww pomnika, przypomniał również, że nazwa skweru Marszałka J. Piłsudskiego jest również z jego inicjatywy.

W wolnej i niepodległej Polsce możemy nadawać z własnej inicjatywy nazwy polskie ważnym budowlom, placom, skwerom i ulicom. W przeszłości pod zaborami można byłoby tylko pomarzyć.

Powiedział także ważny cytat J. Piłsudskiego ,,Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”.

Niepodległość jednak nie była dziełem przypadku. Wiązała się, bowiem ściśle z walką zbrojną narodu polskiego w latach Wielkiej Wojny (I wojny światowej): w Legionach Polskich powstałych m. in. z członków Związku Strzeleckiego, formacjach militarnych powstałych w Rosji i na ziemiach pozostałych zaborców, w różnych organizacjach konspiracyjnych, a także w ramach działalności na polskiej i międzynarodowej arenie politycznej. Na koniec podziękował i życzy Zebranym radosnego świętowania.

Strzelcy wystawili wartę oraz odbierali kwiaty.

Jako ostatnia kwiaty składała delegacja ZS w składzie:
Komendant Główny ZS st. insp. ZS Roman BUREK
Komendant Oddziału Szydłowiec ZS pchor. ZS Andrzej GÓRSKI
Administrator strony www. pchor. ZS Marek TOMCZYK.

Po złożeniu kwiatów Orkiestra Miejska zagrała wiązankę melodii legionowych i żołnierskich.

artykuł: Mateusz Figarski

zdjęcia: Ela Jędrzejczyk