Stanowisko Zarządu ZS w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej

Naszym zdaniem

Obrona Terytorialna powinna pełnić zadanie: odstraszania, ochrony i obrony przed agresją zewnętrzną, niesienia bezpośredniej pomocy w ratowaniu ludzi i mienia oraz skutecznego zabezpieczenia w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof i innych nieszczęść i potrzeb.

W Polsce należy odbudować komponent Obrony Terytorialnej. Gwarancje sojusznicze powinny być jedynie uzupełnieniem potencjału obronnego.

Istotną rolę w tworzeniu Wojsk Obrony Terytorialnej ma podsystem paramilitarny, na który składają się organizacje paramilitarne, ruchy proobronne, a także ogół społeczeństwa. Obserwowany od wielu lat wzrost zainteresowania obronnością oraz rozwój struktur paramilitarnych i stowarzyszeń, które w swoich celach statutowych uwzględniają problematykę obronności Rzeczypospolitej Polskiej powinien być wyraźniej zauważony przez MON.

Nasi członkowie – to świadomi swej przeszłości i pochodzenia, ale i aktualnych obowiązków wobec Ojczyzny. Członkowie ZS z wieloletnim doświadczeniem, często weterani misji i żołnierze. Przeszkoleni od stopnia podstawowego do dowódcy drużyny, a niektórzy do szczebla plutonu. Pełnowartościowy, ochotniczy, sprawdzony oraz umocowany w polskości ,,materiał” gotowy by służyć w Siłach Zbrojnych RP choćby od ,,zaraz”.

Komendant Główny ZS Roman BUREK