We wrześniu 2016 r. przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku (Gm. Kłobuck) powołano pododdział Orląt Związku Strzeleckiego. Dowódcą a zarazem wychowawcą został Wojciech Kozak, nauczyciel wychowania fizycznego w miejscowej szkole. Po dwumiesięcznym okresie unitarnym i zakupieniu przez rodziców mundurów 8 kandydatów złożyło w dniu 10.11.2016 r. podczas szkolnej akademii z okazji Święta Niepodległości przyrzeczenie orlęce. W godzinach popołudniowych Orlęta uczestniczyły w oficjalnych uroczystościach w Kłobucku, składając wiązankę pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Podczas wieczornicy patriotycznej w Miejskim Ośrodku Kultury otrzymali z rąk Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego puchar za zdobycie III miejsca w okolicznościowych zawodach strzeleckich zorganizowanych przez Powiatowy Zarząd Ligi Obrony Kraju w Kłobucku.
W dniu 1 listopada w/w pododdział uczestniczył w kweście na rzecz Fundacji Niezłomni uzyskując wynik 1936 złotych. Warto zaznaczyć, że Kamyk to mała miejscowość, licząca ok. 2000 mieszkańców.
W zajęciach pododdziału Orląt ZS w Kamyku uczestniczy także syn Pana Wojciecha, strzelec ZS Jakub Kozak, na co dzień uczeń Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach, który w wolne od szkoły soboty pełni funkcję instruktora musztry i taktyki.
W planach na najbliższe miesiące jest poszerzenie zakresu działalności na inne miejscowości naszej gminy. Służyć temu będzie akcja promocyjna w miejscowej prasie oraz reklama pododdziału w sąsiednich szkołach.

Artykuł i zdjęcia Wojciech Kozak