11 listopada to szczególny dzień dla Polski i Polaków a zwłaszcza dla Strzelców Związku Strzeleckiego, bo to właśnie w tym dniu obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości. To już 98 rocznica jak Polska oswobodziła się spod jarzma ciemięzców. Z tej okazji Oddział Wrocław wraz z Oddziałem Świdnica wziął udział w uroczystościach państwowych w Świdnicy. Na zaproszenie Urzędu Miejskiego, w ramach współpracy z lokalną społecznością Oddziały zabezpieczały przemarsz ludności na miejsce uroczystości, które, jak co roku odbywają się na placu Grunwaldzkim pod pomnikiem. Strzelcy, jak co roku pełnili wartę honorową pod pomnikiem, a Kompania reprezentacyjna złożona z strzelców oraz kandydatów na strzelców godnie reprezentowała Okręg IV ZS. W imieniu Związku Strzeleckiego wieniec okolicznościowy złożyła delegacja strzelców w składzie Komendant Okręgu IV pchor. ZS Stefan Chałat, Komendant Oddziału Świdnica mł. insp. ZS Dariusz Sienko oraz druż. ZS Aleksander Szaflik. Po uroczystościach strzelcy udali się na miejsce spoczynku legionisty Kozara-Słobódzkiego, aby zapoznać się z historią legionisty, którego imię wkrótce może zostać nadane Oddziałowi Świdnica. Na koniec strzelcy zapalili znicz oraz oddali hołd poległemu bohaterowi. Jak co roku nie mogło obyć się bez udziału w biegu patriotycznym uliczkami Świdnicy w tym roku udział wzięło 23 strzelców z roku na rok jest Nas coraz więcej, co cieszy. Ostatnim akcentem tego dnia było spotkanie na Komendzie Oddziału Świdnica, gdzie strzelcy nie marnując czasu przeszli szkolenie z budowy karabinka AKMS. Wszystkim serdecznie dziękuję za liczne przybycie i za wzorową postawę podczas tak doniosłego święta.

Autor: Stefan Chałat