11 listopada 2016 roku – 98 rocznica Odzyskania Niepodległości.
„Chcemy Polski Niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich.”
(Józef Piłsudski)