W dniu 14 marca 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Wiceministra Wojciecha Skurkiewicza z przedstawicielami Związku Strzeleckiego. Związek Strzelecki reprezentowali: Komendant Główny st. insp. ZS Roman Burek i Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej st. sierż. ZS Wojciech Piotrowski.

Nasze 2 – godzinne spotkanie upłynęło w miłej i pełnej zrozumienia atmosferze. Omówione zostały wzajemne oczekiwania obu stron w zakresie poruszanych tematów. Zwrócono uwagę na ochotniczą służbę Związku Strzeleckiego jako doskonały sposób na samorealizację i rozwój powszechny, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, w wymiarze czysto ludzkim oraz szacunek dla państwa i symboli narodowych.

W okresie II RP, działalność Związku Strzeleckiego wiązała się ściśle z ówczesną koncepcją tworzenia „Narodu pod bronią”. W przededniu wybuchu II wojny światowej (1938-1939) Związek Strzelecki liczył ponad 500 tys. swoich członków.

Dzisiaj Związek Strzelecki opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków. Nasi członkowie – to głównie młodzież w wieku szkolnym i studenckim, poświęcający znaczną część swojego czasu i zaangażowania, świadomi swej przeszłości i pochodzenia, ale i aktualnych obowiązków wobec Ojczyzny. Dorośli to kadra, instruktorzy pragnący wychowywać polską młodzież i kształtować w niej najlepsze postawy. W ponad dwudziestoletniej działalność ZS w III RP widać nieustanną konieczność dalszej pracy u podstaw, zwłaszcza pracy z młodzieżą i dziećmi-orlętami.

Spotkanie zbiegło się z niedawno obchodzoną szóstą (6) rocznicą podpisania porozumienia pomiędzy MON a ZS (6.03.2012).

Komendant Główny zaprosił Wiceministra na najbliższe uroczyste posiedzenie Zarządu ZS, które odbędzie się w kwietniu br.

Foto: MON, artykuł ZS