1 marca jest wyjątkowym dniem nie tylko dla nas, Strzelców, ale również każdego Polaka. Jest upamiętnieniem bohaterskiej walki żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz antykomunistycznego. Właśnie tego dnia, w 1951 roku w więzieniu mokotowskim skazano na śmierć członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Data ta została ustanowiona na święto państwowe dnia 9 lutego 2011 roku.

Nasz Oddział wraz z Teatrem „JaNowy” pielęgnuje pamięć tych wydarzeń biorąc udział w przedstawieniu „Polska Dziś Woła Nas”.

Czym jest „Polska Dziś Woła Nas”?

Jest to widowisko teatralne przygotowane przez Teatr „JaNowy“ z Andrychowa, w którym za pomocą słowa, muzyki, gry świateł i tańca opowiedziana jest historia zgrupowania partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych VII Okręgu Śląskiego pod dowództwem kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”. W swoich szeregach skupiał on przede wszystkim młodych ludzi w wieku od 18 do 23 lat, którzy zapłacili najwyższą cenę za walkę o wolność naszej Ojczyzny. Jesienią 1946 roku podstępem wymordowano ponad stu z nich. Spektakl złożony jest z 11 scen, w których występuje około 90 aktorów, wśród nich dzieci, młodzież, dorośli. Sceny te z jednej strony ukazują świat żołnierzy niepodległościowego podziemia i ich rodzin zmagających się po II wojnie światowej z narzuconą ideologią, a z drugiej strony środowisko tzw. nowej władzy. Sceny patriotyczne przeplatają się z tzw. scenami reżimowymi, co wyostrza i wzmacnia kontrast tych dwóch światów. Kontrast ten buduje też m.in. wykonywana na żywo muzyka, która poprzez stałe, jak refren powracające motywy ilustruje konflikt wartości. Polska dziś woła nas to spektakl przywracający pamięć o Żołnierzach Wyklętych. To także apel o trwanie przy podstawowych wartościach: miłości do Boga, ojczystej ziemi, rodziny oraz opowieść o odwadze i honorze.

Zapraszamy na widowisko! – informacje na plakacie poniżej.

Związek Strzelecki Oddział Kraków im. Pierwszej Kompanii Kadrowej

Plakat