Ustanowiony 9 lutego 2011 r. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest hołdem wyrażonym bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu. Dzień ten nawiązuje do zasług organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie walki o suwerenność i niepodległość Polski. Podkreśla też wielkie zasługi społeczności lokalnych, których patriotyzm i stała gotowość do poniesienia ofiar na rzecz idei niepodległościowej, pozwoliły na kontynuację oporu przez długie lata. Idea ustanowienia Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych” wiąże się ściśle z dniem 1 marca 1951 r. W tym właśnie dniu w więzieniu mokotowskim w Warszawie odbyła się egzekucja siedmiu członków władz konspiracyjnej organizacji „Wolność i Niezawisłość” (WiN).

Źródło artykułu i zdjęć: www.wojsko-polskie.pl 

Centralne uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędą się 1 marca na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy. Składanie kwiatów i marsze pamięci zaplanowano w całym kraju.