Autor biografii: Lechosław Wąsik
Korekta: Zbigniew Tomczyk

Jak pisze Pan Lechosław:

„Mam nadzieję, że na przyszłoroczną uroczystość odsłonięcia tablicy w Mirowie powiększę niniejsze opracowanie.
Zamierzam rozszerzyć je o informacje, o rodzinie i jej udziału w powstaniu. Zwiększyć ilość zdjęć.
Opisać na podstawie innych zesłańców, jak wyglądała droga na Syberię”.

Jan Chrzciciel Wojciech Prendowski urodził się w dniu 24 czerwca 1839 roku w Mirowie (woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki). Zapewne dzień urodzenia zdecydował o jego imieniu. Ponadto kościół w Jastrzębiu, w którym był ochrzczony, także za patrona ma św. Jana Chrzciciela. Ojcem przyszłego rotmistrza był Ludwik Prendowski (1790-1862) h. Korwin, dzierżawca części dóbr rządowych Mirów oraz właściciel wsi Kiełczyna z przyległościami (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski). Wcześniej, w latach 1822 -1833 sprawował urząd burmistrza miasta Łask (woj. łódzkie). Dzierżawione przez niego dobra Mirów wchodziły w skład Majoratu Mirów – Zalesice. Oprócz Mirowa i 21 innych wsi do tego majoratu należały miasta Jastrząb i Wierzbica (woj. maz., pow. radomski). W aktach metrykalnych Ludwik tytułowany jest naddzierżawcą. Takim tytułem określano osobę, która dzierżawione dobra poddzierżawiała komuś innemu. Prawdopodobnie, oprócz Mirca Ludwik Prendowski posiadał prawo dzierżawy innych dóbr lub uposażeń(np. wójtostwa), które okresowo poddzierżawiał. Około 1840 r. wydzierżawił (z trzecich rąk) dobra Mirzec (woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki), których pierwszym dzierżawcą został w 1851r. Po roku scedował dzierżawę na syna Józefa. Do dóbr tych należały także folwarki w Osinach i Tychowie.
Matką Jana była Wiktoria Wiśniewska(1810?-1846). Zmarła ona 19 grudnia 1846 r. w Mirowie. Ludwik miał 2 siostry: Melanię(1834?-1890), Annę Teklę (1836- ?) oraz 2 braci: Józefa(1829-1872) i Czesława(1838-1912). Anna i Czesław urodzili się w Mirowie. Z młodszym bratem był bardzo zżyty. Razem w 1856 r. ukończyli siedmioklasowe gimnazjum w Radomiu(woj. mazowieckie), co dawało im możliwość studiowania, ale nie wiadomo, czy podjęli studia. W marcu 1859 roku byli świadkami na ślubie siostry Anny Tekli z Juliuszem Ostrowskim. W akcie ślubu, który odbył się w Warszawie zapisano, że są obywatelami ziemskimi. Jan miał mieszkać w Czyżowie (Czyżów Szlachecki, woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski) zaś Czesław w Warszawie. Dwa miesiące później odbył się ślub starszej siostry Melanii z Karolem Sosnowskim. Zamieszkiwała ona wraz z ojcem Ludwikiem w  Warszawie przy ulicy Szpitalnej. (…)

[PDF] – całość biografii – Rotmistrz Jan Prendowski (1839-1905)