Zarząd Główny Związku Strzeleckiego w 2020 roku podjął starania w celu zmiany legitymacji osobistej członków ZS. W efekcie kilku miesięcznej wytężonej pracy zespołu członków ZS, zarządu i komisji historycznej … powstał wzór legitymacji 2021, który chcemy Państwu zaprezentować.

Zarząd Główny uchwałą nr 1 z dnia 12 lutego 2021 roku wycofał z obiegu (tzw. legitymacje w oprawie sztywnej), były to legitymacje I-ej edycji z 2009 roku i II-ej edycji z 2016 roku.

Wycofane legitymacje wz. 2009 i 2016 na podstawie uchwały nr 1/2021 Zarządu Głównego z dnia 12 II 2021 roku, stają się egzemplarzami historycznymi i nie podlegają zwrotowi.

Wprowadza się III edycję legitymacji członkowskiej, nadaje się numerację od 1-500  nakładem Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego 2021. „Idąc z duchem czasu” w legitymacji zostały wprowadzone nowe – lepsze rozwiązania, jednak pozostawiono historycznie wbijanie pieczęci na rok kalendarzowy opłat składki członkowskiej.

Pierwsze egzemplarze legitymacji zostaną wręczone Strzelcom i Orlętom ZS już w kwietniu br..

Producentem legitymacji jest drukarnia ROMEL z Radomia.

 

Marek Tomczyk