425 lat temu Zygmunt III Waza „przeniósł” stolicę z Krakowa do Warszawy. W marcu 1596 roku król wraz z dworem przeniósł się do mazowieckiego miasta, wtedy już ważnego punktu na politycznej mapie Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Stąd miał bliżej do rodzinnej Szwecji, tu też odbywał się Sejm. Ponadto część Wawelu strawił pożar.

Jak wyjaśnia Krzysztof Zwierz kustosz z działu badań nad Warszawą z Muzeum Warszawy, 1596 rok to umowna data, bo przeniesienie stolicy było długim procesem. „To był zwykły wyjazd na Sejm, a do pozostania zmusiły króla warunki polityczne”. Zygmunt III Waza, syn króla Szwecji Jana III Wazy, chciał odzyskać koronę szwedzką, a z Warszawy miał bliżej do rodzinnego miasta – dodaje Krzysztof Zwierz. Poza tym decyzja króla była motywowana faktem, że po zawiązaniu unii polsko-litewskiej i utworzeniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Kraków znalazł się na uboczu wielkiego kraju, jakim stała się w tym czasie Polska. A Warszawa była przygotowana do pełnienia ważnych funkcji „Miała duże zaplecze, sieć handlową i była uważana za jedno z większych miast. Miała około 6 tysięcy mieszkańców” – mówi.

Proces przenoszenia dworu trwał do 1609 roku. Stolicą oficjalną i miejscem niemal wszystkich następnych koronacji władców pozostał Kraków, tam również nadal przechowywano insygnia królewskie. Jednak Warszawa, którą Zygmunt III Waza uczynił swoim miastem rezydencjonalnym, stopniowo przejmowała od Krakowa wszelkie funkcje dyplomatyczne i polityczne.

Alicja Kondraciuk – facebook