W dniu 18 marca w przeddzień imienin „Józefa”  jednego z największych Polaków Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości zostali odznaczeni Roman Burek – Komendant Główny Związku Strzeleckiego i Andrzej Górski – Komendant Samodzielnego Oddziału Szydłowiec ZS. Medale zostały nadane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 13 stycznia 2021 roku.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem pamiątkowym nadawanym obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018-2021, którzy poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

Wręczenia dokonał Wicewojewoda Artur Standowicz w Delegaturze MUW w Radomiu.

Zdjęcia: Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz własne