Związek Strzelecki jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939, którego zadaniem było: pomnożenie ogólne sił narodowych, przez urabianie karności, dzielności moralnej i fizycznej w swych członkach, ducha obywatelskiego w pracy społecznej i wykształcenie swych członków pod względem wojskowym bez zajmowania się sprawami politycznymi.
Powstał po raz trzeci w 1994 roku z inicjatywy trzydziestu założycieli związanych z podziemiem niepodległościowo-piłsudczykowskim. Wniosek o zalegalizowanie został złożony w dniu 13 grudnia 1994 roku sygnatura akt 66/94. W dniu 26 kwietnia 1995 r. Sąd Wojewódzki w Radomiu zarejestrował pod nazwą „Związek Strzelecki”, siedziba Radom, (Stowarzyszenie rok rejestracji 1994).
Dzisiejszy Związek Strzelecki jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób, które postawiły sobie za cel: wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym oraz przygotowanie społeczeństwa do obrony Ojczyzny na wypadek konfliktu zbrojnego. Działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach jak również inne ustawy. Wpisany do KRS (11.08.2005), pod numerem 0000239467. Związek Strzelecki posiada porozumienie, które zostało zawarte przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 6 marca 2012 roku.

W imieniu Związku Strzeleckiego podpisy pod porozumieniem złożyli: Roman Burek i Leszek Marcinkiewicz.

Porozumienie o współpracy zapewnia start naszym członkom zarówno strzelcom i orlętom w różnego rodzaju szkoleniach, a dla bardziej wprawionych w rzemiośle żołnierskim w kursach specjalistycznych organizowanych przez MON.

Roman Burek