Decyzja o mordzie polskich oficerów, policjantów, żołnierzy KOP i funkcjonariuszy więziennictwa podjęta została 5 marca 1940 roku przez Biuro Polityczne KC WKP(b). Podstawą było pismo skierowane do Józefa Stalina przez Ławrientija Berię. Wyrokował on, że wszyscy więzieni przez Sowietów Polacy są wrogami sowieckiej władzy i nie rokują poprawy. Komunistyczne władze postanowiły ich zlikwidować.

W następnym miesiącu rozpoczęto rozstrzeliwanie polskich jeńców z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Liczba ofiar wyniosła 14587 osób. Byli to przede wszystkim przedstawiciele polskiej inteligencji, urzędnicy państwowi i wszyscy ci, którzy wyróżniali się na tle społeczeństwa wieloma pozytywnymi przymiotami. Represje spadły także na rodziny rozstrzelanych oficerów. Zostały one wywiezione w głąb ZSRR.

 

źr. zdjęcia: https://katyn.ipn.gov.pl/kat/o-zbrodni-katynskiej/dokumenty-i-fotografie/decyzja-biura-politycz/3643,Decyzja-Biura-Politycznego-WKPb-o-wymordowaniu-obywateli-polskich-w-wiekszosci-o.html