Obchodzimy dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

1 III jest rocznicą rozstrzelania w mokotowskim więzieniu 7 członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Prezesem tego zarządu był Łukasz Ciepliński ,,Pług”.

Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji Wolność i Niezawisłość został założony 2 IX 1945r., a jego celem była nie walka zbrojna lecz tajna polityczna działalność, zabieganie o zagwarantowanie wolności słowa, przekonań politycznych i zrzeszania się. WiN opierało się znacząco na strukturze Armii Krajowej. Członkom Zrzeszenia udało się poinformować opinię publiczną na świecie o skali terroru stosowanego przez komunistów w Polsce w tamtych latach. Wyrazem tego jest m.in. ,,Memoriał Zrzeszenia WiN do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych”. Działalność WiN kończy się wraz z zamordowaniem wspomnianych członków IV Zarządu Głównego

W swym dokumencie programowym napisali: ,,Musimy przygotować się i przystąpić do walki w odmiennej, nowej formie, o niezmienne, podstawowe cele, o pełną suwerenność, rzeczywistą demokrację w duchu zachodnioeuropejskim”.

Ten dzień jest dla nas czasem wspomnienia tych żołnierzy, którym udało się w skrajnie trudnym czasie czerwonego terroru zachować moralny kręgosłup i dochować ideałów, często za cenę swego życia. Za przykład bierzemy takie osoby jak właśnie Łukasz Ciepliński, Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna czy August Emil Fieldorf i wielu innych.

 

źr. zdjęcia: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38742,Narodowy-Dzien-Pamieci-Zolnierzy-Wykletych-2017-wydarzenia-przygotowane-przez-IP.html