Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Związek Strzelecki 6 marca obchodzili jubileusz podpisania Porozumienia między Ministrem Obrony Narodowej i Związkiem Strzeleckim. Porozumienie o współpracy zostało zawarte w Warszawie w dniu 6 marca 2012 roku. ZS reprezentowali: Komendant Główny Roman Burek i członek Komendy Głównej Leszek Marcinkiewicz.

To już siedem lat, od kiedy Związek Strzelecki ma możliwość prawnego działania z organami władzy państwowej i samorządowej oraz szkołami różnych szczebli.

W Stowarzyszeniu działają uznani członkowie z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz lokalnego społeczeństwa. Jako organizacja non profit przygotowuje swoich członków do służby obywatelskiej. Nasza kadra to głównie opiekunowie, wychowawcy i instruktorzy, nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, w zasadzie, najczęściej dokładają z własnych pieniędzy, wykorzystują często swój czas wolny i urlop, pracując dla Polski jedynie z potrzeby serca – nie dla apanaży i stanowią pewnie już ostatnie pokolenie działaczy ideowych.

Jubileusz był też okazją do spotkania w szerszym gronie i wymiany doświadczeń oraz doskonałym momentem do podsumowania dotychczasowej współpracy.

Komendant Główny powiedział, jestem wdzięczny wszystkim osobom za dotychczasowe wsparcie i zaangażowanie w pracę na rzecz naszej społeczności.

Prezes Roman Burek  przypomniał o dokonaniach Porozumienia, które dzięki dialogowi i współpracy również z wieloma innymi organizacjami mogły być realizowane.

Przypomnijmy, Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób, które swoim działaniem chcą przyczyniać się do upowszechniania wartości patriotycznych i proobronnych, działających w oparciu o niniejszy Statut oraz regulaminy zatwierdzane przez Zarząd Główny Związku Strzeleckiego. Jest bezpośrednim spadkobiercą ideowym i duchowym Związku Strzeleckiego z lat 1910-1914 i 1919-1939, którego celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Związek Strzelecki przygotowując Polaków do służby obywatelskiej kieruje się w swojej działalności dobrem Państwa Polskiego, a jako organizacja z ducha i czynu apolityczna, służy tylko dobru Rzeczypospolitej Polskiej.

Działalność Związku Strzeleckiego realizowana jest w  zakresie wychowania patriotyczno – obywatelskiego, przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego.
Wspiera inicjatywy społeczne i kulturalne, w których uczestniczą nasi członkowie tzw. mieszkańcy małych ojczyzn.

W ponad dwudziestoletniej działalność ZS w III RP widać nieustanną konieczność dalszej pracy u podstaw, zwłaszcza pracy z młodzieżą i dziećmi-orlętami.

Roman Burek