W dniu wczorajszym 12.03.2020 r., w godzinach 18:00 – 21:30 zostało przeprowadzone rozpoznanie pod kątem ewakuacji ludności, ustalenia punktów zbornych, blokad ulic i wjazdów do miasta. Obszar podzielono terytorialnie na 7 sektorów pod względem zagęszczenia ludności w przeliczeniu na m². Ustalono punkty kontroli, stanowiska obserwacyjne, punkt zaopatrzenia wody, żywności i pierwszej pomocy.

Z poważaniem

sierż. ZS Adam Wolski
Oddział Ząbkowice Śląskie ZS.