Pewne źródło informacji

Czym różni się pandemia od epidemii?
Epidemia to występowanie w określonym czasie i na określonym terenie przypadków zachorowań lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż oczekiwana. Słowo epidemia (z greckiego epi: nawiedzający + demos: lud) weszło do użytku i coraz częściej w znaczeniu potocznym zastępuję również słowo epizootia (pomór, zaraza) – odnoszące się do występowania zachorowań wśród zwierząt, a nie ludzi.

Czym jest pandemia?
Według WHO pandemia to „rozprzestrzenianie się nowej choroby na całym świecie”. Nie ma kryteriów określonych dla tego, co osiąga poziom pandemii, a co nie. Nie ma progu przypadków lub zgonów, który umożliwia klasyfikowanie przypadku tą definicją.
CDC klasyfikuje pandemię, jako epidemię , „która rozprzestrzeniła się na kilka krajów lub kontynentów, zwykle mająca wpływ na dużą liczbę ludzi”. Epidemią określany jest „wzrost – często nagły – liczby przypadków choroby ponad to, co jest normalnie oczekiwane dla danej populacji w określonym obszarze”

Pandemia a epidemia. Czym się różnią?
Pandemia to koncepcja, w której istnieje przekonanie, że cała populacja świata będzie prawdopodobnie narażona na tę infekcję, a potencjalnie część z nich zachoruje. Jest dynamika transmisji, przyspieszenie przypadków zachorowań. Dzięki zdecydowanym, wczesnym działaniom możemy spowolnić rozprzestrzenienie się wirusa i zapobiegać infekcjom.
W przeciwieństwie do epidemii, która jest ograniczona obszarem występowania, pandemia ma charakter globalny. Co ciekawe, wybuchowi pandemii sprzyja niska śmiertelność choroby – mniej ofiar gwarantuje wyższy wskaźnik zaraźliwości. Czynnikami ułatwiającymi roznoszenie się tej choroby, to:

– brak naturalnej biologicznej odporności populacji,
– długi okres zaraźliwości,
– zaraźliwość w okresie bezobjawowym zachorowania,
– niegroźne i/lub pospolite objawy – utrudniające diagnostykę.

Ostatnia pandemia na świecie.
Po raz ostatni Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię w 2009 roku. Chodziło wówczas o grypę A/H1N1. Pandemia ta trwała od 11 czerwca 2009 roku do 10 sierpnia 2010 roku.

Najsłynniejsza pandemia w historii.
Przykład najsłynniejszej pandemii w historii to „Hiszpanka”. Grypa pojawiła się w 1918 roku i zabiła 50 milionów ludzi. Z kolei historycznie najbardziej śmiercionośną była dżuma, która wybuchła w Europie w XIV w. Uśmierciła ona jedną trzecią światowej populacji naszego kontynentu.
Pandemię ustanawia WHO ( Światowa Organizacja Zdrowia), opierając się na liczbach zachorowań i zasięgu geograficznym zjawiska.

Wszystkie komunikaty potwierdzone są przez Ministerstwo Zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny, opracowane na podstawie danych ECDC oraz WHO. Nadzorujemy i kreujemy działania mające na celu dobro i zdrowie publiczne obywateli. Naszym zadaniem jest minimalizowanie skutków zdarzeń niekorzystnie wpływających na życie Polaków – informujemy, aktywizujemy i edukujemy.

[pdf-embedder url=”https://www.zwiazek-strzelecki.pl/wp-content/uploads/2020/03/Plakat__A3__-_Jak_zapobiega___zakazeniu.pdf”] [pdf-embedder url=”https://www.zwiazek-strzelecki.pl/wp-content/uploads/2020/03/plakat_KV_DLA_DZIECI-min.pdf”]