Z dniem 6 marca rusza edycja kursu Kadry Orlęcej i Dowódczej w Związku Strzeleckim. Oba kursy zakończą się egzaminami w dniu 29 marca.

Kursy dla reflektantów członków zwyczajnych Związku Strzeleckiego posiadających w dniu przystąpienia do egzaminu wiek 18 lat, ponadto reflektantami kursów mogą być tylko osoby z nieposzlakowaną opinią poświadczoną przez przełożonego, dobrze widziane osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym (nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy) lub członkowie ZS z wieloletnim doświadczeniem.

Uprawnienia Związku Strzeleckiego zdobyte przez reflektantów będą swoistą przepustką do bezpośredniej pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną. Reflektanci po zdanym egzaminie otrzymają certyfikaty.

Roman Burek – Komendant Główny