Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” z siedzibą przy ul. Klonowej 2 w Warszawie, 00-909, podaje informację o odwołanym szkolenia strzeleckiego i inauguracji szkolenia Paszport 2020, które miało mieć miejsce w Dęblinie w terminie realizacji 28 marca 2020 r.
Dyrektorem Biura jest Pan gen. bryg. Artur DĘBCZAK.

Roman Burek Komendant Główny ZS