W związku z ogłoszonym przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, postanawiam powołać w trybie pilnym: Sztab Kryzysowy ZS, dalej Sztab Kryzysowy.
W skład sztabu kryzysowego wchodzą wszyscy Komendanci Oddziałów ZS oraz Pełnomocnik.

Zobowiązuję każdy Oddział Związku Strzeleckiego, jak również wszystkich członków zwyczajnych i honorowych wieku od 16 lat, do podjęcia działań informacyjnych i zapobiegawczych oraz stosowania się do komunikatów i zarządzeń.
Proszę pozostać w domach i utrzymywać kontakt z przełożonymi.
W potrzebnych sytuacjach, działać wg swoich możliwości.
W związku z koronawirusem zalecam daleko idący spokój , proszę nie narażać bez potrzeby swojego zdrowia, jednakże monitorować sytuację na bieżąco. Proszę zorientować się jak materiałowo stoimy z zasobami biologicznymi maski HEPA ubrania bakterioodporne ( względnie ze sprzętem opchem). Zgłosić stan materiałów.

wszystkie sprawy należy zgłaszać:
komendant@zwiazek-strzelecki.pl tel. 604219765, 885900120
hmbmedycyna@gmail.com