11.03.2020 roku odbyliśmy pierwsze szkolenie z nowo tworzącym się pododdziałem w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii, z którym podjęliśmy współpracę.
W szkoleniu wzięli udział uczniowie klas mundurowych należących do tejże placówki.

Podczas szkolenia wykazali się dobrym przygotowaniem fizycznym, szkolili się z musztry oraz podstaw BLOS-u.
Należy stwierdzić, że uczniowie ww. placówki są pozytywnie nastawieni do dalszych działań i współpracy.

Młodym rekrutom życzymy powodzenia w dalszym szkoleniu podczas kursu unitarnego.
Członkom Oddziału Staszów należy podziękować za ich aktywność i przedsiębiorczość w terenie.

Jakub Majka