W dniu 21 lutego w Rytwianach powiat staszowski, kilkunastu kandydatów na Strzelców Związku Strzeleckiego złożyło Przyrzeczenie Strzeleckie. Uroczystość była odpowiednio dobrze przygotowana, a zasługą jest bardzo dobra współpraca z społecznością na tym terenie komp. ZS Jakuba Majki nowego Komendanta Oddziału Staszów Związku Strzeleckiego. W tym dniu odbyło się także Walne Zebranie Oddziału, na którym wybrano władze oddziału. Na przysięgę Strzelecką został zaproszony Komendant Główny st. insp. ZS Roman Burek, który jako gość specjalny nadzorował przebieg uroczystości i wyborów. Po przysiędze odbyło się spotkanie z zainteresowanymi działalnością ZS na tym terenie. Dziękujemy zaprzyjaźnionym osobom za pomoc w uroczystości.