Z dniem 7 lutego 2020 r. Biuro do Spraw Proobronnych zostało rozformowane i włączone w struktury nowej komórki organizacyjnej MON  pn. Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” siedziba Biura ul. Klonowa 2
w Warszawie, 00-909. Dyrektorem Biura jest Pan gen. bryg. Artur DĘBCZAK.
Nowe biuro realizuje program PASZPORT 2020 zgodnie z założeniami przedstawionymi podczas odprawy 7 grudnia 2019 r. (zakończenie programu PASZPORT 2019).
Adres korespondencyjny:
Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261 870 819
e-mail: bDsz.sekretariat@mon.gov.pl

 

Roman Burek