Przysięga Jaroszów 26.06.2022 r.

W niedzielę 26 czerwca 2022 w Jaroszowie Przyrzeczenie Strzeleckie i Orlęce złożyli kandydaci na Strzelców i Orlęta.
Uroczystość rozpoczęto mszą św. w Kościele Parafialnym w Jaroszowie, następnie, po złożeniu meldunku o gotowości pododdziałów i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego-Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, w obecności Komendanta Głównego ZS st. insp. ZS Romana Burka kandydaci złożyli przysięgę na Sztandar Zarządu Głównego ZS.
Uroczystość była również okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień dla zaprzyjaźnionych z Oddziałem osób i instytucji. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
ks. Marek Krysiak proboszcz,
Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta,
Sołectwo Jaroszów – Sołtys wsi Jaroszów Zbigniew Kołodziej,
Radni Rady Miejskiej: Barbara Zatoń i Krystyna Lewicka,
Koło Gospodyń Wiejskich Morwa Biała,
Klub Seniora w Jaroszowie,
OSP Jaroszów,
Związek Sybiraków Koło w Strzegomiu,
Zespół Jeruzalem,
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Jaroszowie,
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,
Stowarzyszenie Razem dla Jaroszowa,
Pan Kazimierz Hajduk oraz Agnieszka i Grzegorz Chrzan.

Komendant Główny nadał ośmiu (8) strzelcom Odznaki Strzeleckie za uzyskanie wyników w strzelaniu kwalifikacyjnym na brązową odznakę-III stopnia. Ważnym akcentem uroczystości było wyróżnienie pamiątkowym pierścieniem przez Związek Sybiraków Komendanta Oddziału ZS Strzegom pchor. ZS Błażeja Kołodzieja.

Uroczystość była również okazją zapoznania się z historią Związku Strzeleckiego podczas plenerowej wystawy „Honor i Duma”, została ona opracowana z okazji 110-tej rocznicy powstania Związku Strzeleckiego. Składa się z 11-stu  paneli przedstawiających historię Związku Strzeleckiego od jego powstania w 1910 roku do czasów współczesnych, kopii archiwalnych dokumentów oraz odznak wojskowych z lat 1910 – 1939 wraz z opisami oraz repliki munduru polskiego oficera wojsk lądowych wz. 1917. Przypomina wielką rolę organizacji w latach przedwojennych, udział jej członków w działalności struktur konspiracyjnych w latach okupacji oraz zadania reaktywowanego Związku Strzeleckiego w III RP.

Członkowie ZS Oddziału Strzegom rozdawali osobom zainteresowanym pozyskane od Instytutu Pamięci Narodowej materiały historyczne i promocyjne, w tym podręczniki, periodyki i broszurki.

Ponadto punkt promocyjny wystawiła 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej z Wrocławia.

Na koniec uroczystości wystąpiła sekcja Artystyczna Oddziału Strzegom. Repertuar koncertu to własne kompozycje i aranżacje pieśni patriotycznych z różnych okresów śpiewane i grane przez członków ZS.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za udział w naszej Przysiędze.

 

Tekst: Błażej Kołodziej, zdjęcia Oddział Strzegom ZS oraz Radio Sudety 24

https://radiosudety24.pl/zlozyli-przyrzeczenie-strzeleckie-audio-foto,a2369


Tagi:

 • Konkurs historyczny pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”
  Konkurs historyczny pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym pn. „Bitwa pod Laskami i Anielinem 1914 roku”.Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas VI-VIII. Finał konkursu – rozpocznie się w piątek 20 października 2023 roku o godzinie 9:00 […]


 • Zapowiedź XXXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski
  Zapowiedź XXXII Marsz Szlakiem Walk Legionów Polskich Radom-Laski

  Szanowni Państwo! W tym roku przypada 109. rocznica Bitwy pod Laskami–Anielinem, za rok będziemy organizować Jubileusz 110. rocznicy Bitwy. Nasze przedsięwzięcie uzyskało patronat honorowy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Bardzo się cieszę, że samorządy lokalne, firmy i szkoły oraz środowiska piłsudczykowskie i strzeleckie kultywują tę piękną tradycję. Składam wyrazy uznania […]


 • Wręczenie odznaki honorowej
  Wręczenie odznaki honorowej

  Komendant Główny st. insp. ZS Roman Burek wręczył odznaki honorowe. Podczas trwania „Kadrówki” za zgodą Organizatora w imieniu Związku Strzeleckiego miałem ten zaszczyt szczególny, wręczyć odznaki honorowe: w Słomnikach 6 sierpnia, Złotą nr 2 Odznakę Zasługi Związku Strzeleckiego Panu Leszkowi Marcinkiewiczowi współzałożycielowi i wieloletniemu Komendantowi Głównemu Związku Strzeleckiego oraz Złotą nr 3 Odznakę Zasługi Związku […]