W Bliżynie woj. Świętokrzyskie został pochowany w 2002 roku leśnik kombatant żołnierz AK, SOBOROWSKI Kazimierz (1915 – 2002).

Strzelcy i Orlęta z Oddziału Szydłowiec ZS w sierpniu posprzątali grób kpt. Kazimierza Soborowskiego, uczestnika kampanii wrześniowej, uczestnika słynnej pasterki mjr Hubala w kościele we wsi Nadolna w gminie Chlewiska, partyzanta, żołnierza Armii Krajowej. Od tego roku jego zapomnianym grobem w Bliżynie opiekować będą się szydłowieccy strzelcy. Dziesiątki lat opiekował się lasami ziemi szydłowieckiej, ostatnie lata życia spędził w Gąsawach Rządowych, przy dworcu PKP.

Niestrudzenie zabiegał o upamiętnienie licznych miejsc walk Armii Krajowej, m. in. w obozie kpt. „Marcina” na Pękowcu k. Kurzelowa, świadczyć może o tym zapis jego nazwiska na tamtejszej tablicy oraz miejsc związanych z historia powstań i zrywów niepodległościowych.

W 2000 roku byłem inicjatorem budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szydłowcu. Znałem Pana Kazimierza i postanowiłem zaprosić go na spotkanie założycielskie komitetu, a nawet zaproponowałem, aby Pan Kazimierz z racji swego stanowiska objął przewodnictwo ów komitetu, wtedy oznajmił „ja jestem już za stary, niech młodsi się tym zajmują”. Był postawnym mężczyzną zawsze dobrze ubrany, a w mundurze wojskowym z szablą, z którą  się nie rozstawał budził szacunek i respekt.

Ostatnie lata życia spędził w Gąsawach Rządowych gmina Jastrząb, w powiecie szydłowieckim. W jego domu wisiał w szafie kompletny mundur porucznika, w kącie stały oficerki i szabla. Choć żywot pełnił skromny to zawsze udzielał konkretnych odpowiedzi. Na zewnątrz domu, w przy leśnej zagrodzie, paradowały pawie, pasła się gromada kóz , saren i innych zwierząt.

Kazimierz Soborowski zmarł 15 VIII 2002 r. w Katowicach i został pochowany na cmentarzu w Bliżynie koło Skarżyska. W ostatniej jego drodze była niewielu mieszkańców z Szydłowca, pamiętam, gdyż wtedy byłem obecny i reprezentowałem jako radny i członek zarządu – Gminę Szydłowiec.

Za swoje zasługi w okresie II światowej wojny został odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim i Medalem za Wojnę Obronną 1939 r., zaś za pracę po wojnie – Złotym Krzyżem Zasługi. W 1990 r. zainicjował utworzenie Koła Leśników – Kombatantów przy RDPL w Radomiu, któremu nieprzerwanie przewodził do 2001 r.

Autor: Roman Burek

Zdjęcia: Andrzej Górski