prezydent.plOdpowiedź Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którą otrzymaliśmy kilka dni temu w sprawie listu skierowanego do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie zmian w Konstytucji RP. Pozwolę sobie zacytować kilka zdań.

Pan Roman Burek

Komendant Główny Związku Strzeleckiego

 

Szanowny Panie Komendancie

Dziękujemy za list z 3 grudnia 2015 roku nadesłany do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.

Informujemy uprzejmie, że z uwagą zapoznaliśmy się z przedstawionymi przez Pana opiniami oraz postulatem dotyczącym zmiany art. 28 Konstytucji RP (tj. zamiany zapisu „Godło Rzeczypospolitej Polskiej” na „Herb Rzeczypospolitej Polskiej”). Chcielibyśmy wskazać, że zawarte w korespondencji apele, sugestie i oczekiwania stanowią istotny materiał, który jest w Kancelarii Prezydenta RP wnikliwie analizowany w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłych pracach i inicjatywach Urzędu.

Jeszcze raz dziękujemy Panu za nadesłany list oraz za troskę o prawidłowe brzmienie zapisów Konstytucji RP kierowanej do Głowy Państwa i Kancelarii.

 artykuł: Roman Burek