Dzień 14 lutego 1942 to data w historii polski niezwykle znamienna. Tego właśnie dnia powołana została Armia Krajowa-największa i najlepiej zorganizowana podziemna armia w okupowanej Europie, a Związek Strzelecki był jej ważną częścią. Przed wojną ZS liczył ponad 500 tys. członków.

Działający w okresie międzywojennym Związek Strzelecki zajmował się wychowaniem obywatelskim, wychowaniem fizycznym i przysposobieniem wojskowym młodzieży i społeczeństwa, w myśl hasła: „każdy żołnierz obywatelem – każdy obywatel żołnierzem”. Organizacja doskonale wpisywała się w ten sposób w koncepcję budowy „narodu pod bronią”. W 1939 roku strzelcy nie zawiedli, stając w obronie zagrożonej niepodległości, a następnie włączając się w konspirację. Już we wrześniu 1939 r. powstała w Krakowie Tajna Organizacja Wojskowa „Związek Orła Białego” (była to wojenna nazwa Związku Strzeleckiego). Kontynuowała ona – już w konspiracji – walkę o Niepodległość, początkowo samodzielnie, a następnie w ramach Armii Krajowej. W okresie okupacji w Warszawie istniała także – podporządkowana od 1943 roku Armii Krajowej – konspiracja orlęca, której współtwórcą i przywódcą był Stanisław Srzednicki. W powstaniu warszawskim udział wzięła Kompania Motorowa Orląt.

Dlaczego obecnie pamięć o tamtych wydażeniach jest tak ważna? To chyba każdy strzelec w głębi duszy czuje i każdemu łezka zakręci się w oku, kiedy spotyka kombatanta – uczestnika wydarzeń dziejowych, żywą historię człowieka, który jest ucieleśnieniem wartości, z którymi to każdy z nas się utożsamia.

14 luty jest datą symboliczną. Z jednej strony widzimy plastikowe serduszka, wściekła czerwień atakuje nas zewsząd tego dnia, a z drugiej kombatantów, sztandary, wzniosłą atmosferę. To poniekąd jest zestawienie dwóch światów i dwóch systemów wartości – konsumpcjonistycznego i świata wartości etyczno-moralnych. Tego drugiego nie da się kupić za żadne pieniądze. Ten drugi świat reprezentują ludzie, których obdarzamy dzisiaj szacunkiem i chcemy ich naśladować. Wtedy to wymagało ogromnego poświęcenia, aby swoje życie ofiarować wyższemu celowi – niepodległości i Ojczyźnie. Dlatego pamiętajmy i składamy hołd pamięci „naród który traci pamięć jest narodem bez przyszłości”JPII

Strzelcy z Oddziału Radom ZS postanowili upamiętnić dzień 14 lutego. Wzięli udział w uroczystej mszy świętej u boku żyjących Żołnierzy ŚZŻ AK Okręgu Radom. Podniosłą atmosferę rocznicy podkreśliły wystąpienia kombatantów, okupione gromkimi brawami. Mszę odprawił nasz oddziałowy kapelan.

 

Autor: Adam Szabelak

Źródło zdjęć: własne oraz www.radioplus.com.pl