20 lutego 2016r. w rocznicę uchwalenia przez sejm RP Małej Konstytucji, odbyło się uroczyste przyrzeczenie kandydatów na Strzelców. Dziękujemy za przybycie zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się:
Komendant Główny Związku Strzeleckiego st.insp. Roman Burek
Pani poseł na Sejm RP Anna Kwiecień
Prezes Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Andrzej Sobieraj.
Dyrektor PSP nr. 5 w Radomiu mgr Wojciech Nalberski gospodarz szkoły, w której mogliśmy zorganizować przyrzeczenie strzeleckie.
Członkowie wspierający ZS oddział Radom
oraz rodziny Strzelców.

Źródło zdjęć: oddział Radom

Źródło artykułu: oddział Radom