Powstanie styczniowe 1863 roku było jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Polski i niezależnie od tego, jak je będziemy dziś oceniać – miało ogromny wpływ na ówczesne oraz kolejne pokolenia Polaków. Stało się również wielką inspiracją dla urodzonego niemal pięć lat po jego wybuchu Józefa Piłsudskiego.

Aby uczcić pamięć bohaterów powstania styczniowego, w 153. rocznicę zrywu kilkudziesięciu członków Związku Strzeleckiego wzięło udział w jubileuszowym, 10. Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Szydłowiec-Wąchock. Honorowy Patronat nad tegorocznym marszem objął Prezydent RP Andrzej Duda, co jest dla naszej organizacji ogromnym wyróżnieniem.

MarszIMG_9030Pomysłodawcą i organizatorem pierwszego marszu w 2007 roku był obecny Komendant Główny naszej organizacji, st. insp. ZS Roman Burek. Od tamtej pory rokrocznie strzelcy z całej Polski przyjeżdżają do Szydłowca, aby zamanifestować publicznie swoje przywiązanie do idei patriotycznych. Najliczniejszy do tej pory był marsz w 2013 roku, w 150. rocznicę styczniowego zrywu. Tegoroczny marsz, mimo mroźnej zimy, zgromadził ponad 40 uczestników z oddziałów: SOK Beliniak, Częstochowa, Radom, Stąporków, Szydłowiec i Świdnica. Gościliśmy także przedstawicieli Związku Piłsudczyków Oddział w Radomiu. W licznych uroczystościach podczas całego marszu uczestniczył również płk Witold Gniecki z Biura ds. Proobronnych MON.

MarszIMG_9215Przy okazji jubileuszu Komendant Główny ZS we współpracy z lokalnymi samorządami ustanowił pamiątkowy „Medal 10 lat Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Szydłowiec-Wąchock” (na wstążce), którym nagrodzono osoby zasłużone dla idei marszu spośród członków Związku Strzeleckiego oraz przedstawicieli władz państwowych, wojskowych i samorządowych.

Ustanowiono również numerowaną „Odznakę Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Szydłowiec-Wąchock” (na słupek z nakrętką), którą przyznano w tym roku po raz pierwszy osobom, które ukończyły marsz po raz trzeci. Jest to podobna inicjatywa do „Odznaki Uczestnikowi Marszu Szlakiem Kadrówki”. Numerowane odznaki otrzymało kilkunastu członków ZS oraz honorowo płk Witold Gniecki. Projektantami medalu oraz odznaki byli heraldycy Robert Fidura i Kamil Wójcikowski oraz firma Polmet z Częstochowy, która zrealizowała projekt.

Marsz rozpoczęły uroczystości w Szydłowcu, w piątek 22 stycznia 2016 r. Zgodnie z programem uczestnicy zebrali się na Rynku Wielkim, skąd następnie przemaszerowali do kościoła św. Zygmunta. Po Mszy św. złożono kwiaty u stóp kapliczki przy ul. Narutowicza oraz na cmentarzu. Główne uroczystości tego dnia odbyły się na Zamku w Szydłowcu, gdzie podczas gali wręczono pierwsze odznaczenia oraz odczytano okolicznościowy list do uczestników jubileuszowego marszu od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Po uroczystościach uczestnicy udali się do miejscowości Sadek, gdzie w miejscowej szkole przewidziano nocleg.

MarszIMG_9190Rankiem, 23 stycznia, w Kierzu Niedźwiedzim odbyły się zawody strzeleckie z karabinków pneumatycznych (odległość 10 metrów, postawa leżąca, 3 strzały próbne + 10 ocenianych). Po strzelaniu uczestnicy przemaszerowali do mogiły powstańczej w pobliskim lesie, gdzie w pięknej zimowej aurze odbyły się uroczystości. Apel Pamięci z udziałem strzelców odczytał komp. ZS Adam Dłużniak. Na mogile złożono kwiaty, po czym leśną ciszę przerwał trzykrotny salut armatni. Następnie w miejscowej szkole odbyła się akademia z udziałem młodzieży oraz wręczenie odznaczeń. Prelekcję wygłosił prezes radomskiego Związku Piłsudczyków mjr Sławomir Sońta. W międzyczasie drużyny strzelców wzięły udział w zawodach marszowo-biegowych, które zweryfikowały nie tylko kondycję fizyczną, ale także umiejętność czytania mapy i posługiwania się busolą.

Po obiedzie uczestnicy udali się do Zbijowa Małego, gdzie w niewielkiej szkole odbyła się ciekawa akademia. Wręczono odznaczenia, a prelekcję na temat historii powstania wygłosił komp. ZS Adam Dłużniak. Po poczęstunku uczestnicy wyruszyli do Mirca, gdzie odbyły się główne uroczystości tego dnia.

W hali sportowej miejscowej szkoły uczniowie zaprezentowali historię Jadwigi i Józefa Prendowskich przeplataną recytacją poezji i wykonaniem pieśni patriotycznych. Na akademię przybyli: poseł Krzysztof Lipiec, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, wiceprzewodniczący świętokrzyskiego sejmiku Andrzej Pruś, starosta Dariusz Dąbrowski, pełniący funkcję wójta Dariusz Stachowicz, przewodniczący Mirosław Seweryn, wiceprzewodniczący Jan Zawisza, przewodniczący komisji kultury Jan Raczyński oraz płk Witold Gniecki. Następnie Komendant Główny Związku Strzeleckiego st. insp. ZS Roman Burek wraz z przedstawicielami władz państwowych, wojskowych i samorządowych dokonał odznaczenia zasłużonych osób okolicznościowym medalem. Wręczył także po raz pierwszy numerowane „Odznaki Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Szydłowiec-Wąchock” za trzykrotny udział w marszu. Podczas gali wręczono również nagrody dla najlepszych drużyn w zawodach marszowo-biegowych:

  1. SOK Beliniak z Radomia
  2. ZS Oddział Szydłowiec
  3. ZS Oddział Radom

Najlepszy w strzelaniu okazał się Mikołaj Pawełek z Częstochowy (85 punktów), który wyprzedził Emila Wojciechowskiego z Radomia oraz Pawła Rodzaja ze Świdnicy. Prelekcję na temat działań powstańczych wygłosił st. komp. ZS dr Leszek Sykulski. Na koniec uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty u stóp obelisku poświęconego powstańcom styczniowym oraz udali się na cmentarz, by złożyć kwiaty na grobie Józefa Prendowskiego.

Wieczorem strzelcy wzięli udział w konkursie historycznym dotyczącym powstania styczniowego.

Po noclegu w szkole rankiem ogłoszono wyniki konkursu. Zwyciężył Filip Główka z Radomia przed Mikołajem Pawełkiem z Częstochowy oraz Kacprem Pytlechem również z Częstochowy. Po apelu porannym, podczas którego strzelcy mieli okazję oglądać pamiątki z okresu powstania styczniowego, udano się do Wąchocka, gdzie odbyła się Msza święta w kościele Opactwa Cystersów. W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i wojskowych oraz różnych organizacji strzeleckich i szkół. Uczestnicy marszu mieli następnie okazję zwiedzać muzeum, gdzie zgromadzono wspaniałe pamiątki z okresu walk o niepodległość od czasów powstania listopadowego, aż do II wojny światowej. Spora część ekspozycji poświęcona była powstaniu styczniowemu. Po poczęstunku w miejscowej szkole, obok pomnika gen. Mariana Langiewicza, marsz zakończono.

                                                                                 Redakcja ZS

HONOROWY PATRONAT
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDYprezydent.pl

PS.

Tegoroczny X Marsz został wsparty przez wielu sponsorów, z tego powodu jestem Im bardzo wdzięczny i jeszcze raz bardzo dziękuję.

Do dnia dzisiejszego oprócz stałych pozycji zabezpieczających marsz pozyskano na KP oraz konto bankowe ZS, kwotę: 2 300 zł (dwa tysiące trzysta zł).

Na trasie marszu wręczono ponad 100 odznak (na wstążce) dla instytucji i osób wspierających te wydarzenia, dodatkowo ponad 20 odznak (numerowanych) przypadło osobom biorącym udział przynajmniej po raz trzeci na trasie marszu z Szydłowca do Wąchocka.

Wsparcia logistycznego udzieliły następujące samorządy wraz z zapleczem szkolnym i innymi jednostkami:
Gmina Szydłowiec;
Gmina Skarżysko Kościelne;
Gmina Mirów;
Gmina Mirzec;

Wsparcia finansowego udzieliły następujące samorządy:
Powiat Radom;
Powiat Skarżysko;
Powiat Szydłowiec (skromny posiłek);
Gmina Jastrząb;

Nagrody zostały wręczone uczestnikom zawodów strzeleckich, sportowych i konkursu historycznego. Pochodziły od Powiatu Radom, Gminy Jastrząb oraz prywatnych sponsorów.

W imieniu komendy marszu

za udzielone wsparcie, którego doświadczyliśmy na trasie X Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych Szydłowiec-Wąchock, składam gorące podziękowania:

Z poważaniem

Komendant Marszu

 

Źródło zdjęć: własne, Dłużniak Adam, Gniecki Witold, Beata Sokołowska, Sokołowski Marek, Szklarski Damian, mirzec.pl

Współorganizatorzy:

wspolorganizatorzy