X MARSZ SZLAKIEM POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863R
Szydłowiec – Kierz Niedźwiedzi – Zbijów Mały – Mirzec –Wąchock
Organizator marszu ZWIAZEK STRZELECKI Oddział Szydłowiec
Komendantem X Marszu jest st. insp. ZS Roman BUREK

prezydent.pl HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ANDRZEJA DUDY


153. rocznica
wybuchu Powstania Styczniowego 1863R

plakat_Marsz_Szlakiem_Powstancow_2016_x1800

Uroczystości 153. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego rozpoczną się w Szydłowcu w dniu 22 stycznia (piątek) 2016 roku o godz. 15.00. Marsz wyruszy o godz. 8.30, a zakończy się w niedzielę 24 stycznia w Wąchocku.

I. Rys Historyczny

Marian Langiewicz został wyznaczony przez Komitet Centralny Narodowy na naczelnika wojennego województwa sandomierskiego. Płk Marian Melchior Langiewicz przybył z zagranicy na ziemię sandomierską w początkach stycznia 1863r. W Radomiu w trakcie narady wytypowano 8 miejscowości, na które zaplanowano dokonać ataku, tam mieściły się tzw. mniejsze garnizony wojsk rosyjskich: Białaczów, Bodzentyn, Iłża, Jedlnia, Łagów, Opatów, Kozienice i Szydłowiec.

W noc styczniową napadu dokonano jedynie na 3 garnizony: Bodzentyn, Jedlnia, i Szydłowiec. Na Bodzentyn atak poprowadzili bracia Dawidowiczowie z Suchedniowa. Na Jedlnię Narcyz Figetti z pierwszym oddziałem z Radomia. Na Szydłowiec sam Langiewicz.

Naczelnik wyznaczył 3 punkty zborne: Jastrząb, Szydłówek i najważniejszy Sadek. Szydłowiec stać się miał, punktem lokalizacji późniejszego ataku sił powstańczych i uderzeniowych na garnizon tzw. większy w Radomiu. Naczelnik dysponował w Szydłowcu siłami około 300-400 ochotników.

Podzielił oddział na 3 grupy. Pierwszą, dowodził kapitan August Jasiński, któremu przypadł atak na rotę żołnierzy rosyjskich rozlokowanych w domach na rynku katolickim. Drugą, Langiewicz wraz z ludźmi przybyłymi z Radomia, których przyprowadził Korycki oni mieli zająć koszary od strony Kielc. Trzecią dowodził inż. Bernard Klimaszewski z ludźmi przybyłymi z Suchedniowa, oni mięli zająć magazyn wojskowy. W Szydłowcu stacjonowały 2 kompanie (roty) pułku mohylewskiego w sumie 400 żołnierzy pod dowództwem mjr Rüdigera. Niestety, nie udało się przeprowadzić ataku z zaskoczenia. Stało się to za sprawą żydów z Jastrzębia (Mendel Konowecki i Abram Lubelski), którzy otrzymali po 40 rs. nagrody za uprzedzenie o napadzie. Powstańcy atakując miasto nie opanowali magazynu z bronią i ,, efektami” wojskowymi. Uznali się zwycięzcami, oszołomieni pierwszym ogniem bojowym zaczęli fetować swój chrzest bojowy i szukać odprężenia w licznych żydowskich wyszynkach. Nieprzyjaciela ani nie zniszczono, ani nie rozbito, przy tym nie przestrzegano zasad konspiracji oraz nie ubezpieczono się. Lekkomyślnie stracono owoce zwycięstwa.

Formując oddziały i wyznaczając dowódców nie przypuszczał Langiewicz, że spóźnione przybycie na punkty koncentracji pod Szydłowcem fatalnie zaciąży nad wynikiem całej akcji. W Jastrzębiu nierozważna konspiracja Wiśniewskiego, tam zgromadzeni z okolicznych miejscowości od godzin południowych manifestując swoją siłę do powstania się sposobili. W kościele wysłuchali modlitwy za pomyślność Ojczyzny, potem śpiewali hymny patriotyczne i dziarskie. Uderzenie na Szydłowiec było zaplanowane na godzinę 24.00 dnia 22/23 stycznia. Naczelnik Langiewicz uderzył na Szydłowiec dopiero o godzinie 2,00, a w tym czasie przekazano donos. Tymczasem mjr Rüdiger nie marnował szansy i o godzinie 7,00 zaatakował miasto. Atak przyniósł mu całkowity sukces. Powstańcy zostali rozbici. Z rąk carskich żołnierzy zamordowanych zostało 36 mieszczan za okazaną pomoc powstańcom. Jeńców, jak podał ,,Żurnał wojennych diestwij”rosjanie wzięli podobno około 70, przyznając się do własnych strat 4 zabitych, 10 rannych i tyluż zaginionych. Między tymi jeńcami było 40 powstańców i 30 mieszczan z Szydłowca. Zwycięzcy nie oszczędzili nawet starego proboszcza Aleksandra Malanowicza, którego zbitego nahajkami przywiązali do kibitki i popędzili wraz z jeńcami do Radomia.

Nie zrealizowawszy koncepcji koncentracji sił w Szydłowcu, Langiewicz z niewielką grupą najdzielniejszych wiarusów podążył do Wąchocka, gdzie była wyznaczona zapasowa koncentracja wojsk powstańczych.

 1. Cel marszu
 1. Poznanie historii Państwa i Narodu Polskiego na podstawie zrywów wolnościowych.
 2. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym w oparciu o hasło BÓG – HONOR – OJCZYZNA.
 3. Formowanie wzorowych postaw obywatelskich i wyrabianie umiejętności zdyscyplinowanego życia.
 4. Poszerzanie wiedzy z zakresu wojskowości przykład: Powstanie Styczniowe 1863 R.
 5. Propagowanie spraw Obronności Państwa oraz ich popularyzowanie prospołeczne.

 

III. Założenia programowe marszu

Zapoznanie uczestników marszu z wybuchem i przebiegiem Powstania Styczniowego, jego Dyktatorami i Dowódcami, przebiegiem bitew, losami powstańców, ich rodzin i majątku.

 1. Uczestnictwo w marszu odbywać się będzie na płaszczyznach:

edukacyjnej, wychowawczej, patriotyczno-obywatelskiej, sprawnościowo-sportowej.

 1. Metody pracy:

elementy wykładu, dyskusja, scenki historyczne.

 1. Formy pracy:

grupowa, indywidualna.

 1. Ewaluacja:

– sprawdzenie realizacji programu marszu na podstawie udziału i zachowań uczestników

– stan zaangażowania i dyscypliny, stan świadomości, odpowiedzialności i aktywności

– osobista umiejętność krytycznego spojrzenia na wykonanie zadania.

 

IV Przebieg i sposób realizacji marszu

 1. Marsz odbywa się w oparciu o Regulamin Marszu, który jest podstawą wszelkich działań i rozwiązań organizacyjnych podejmowanych w trakcie jego trwania.
 2. Marsz odbywa się na historycznej trasie działań płk Mariana Langiewicza
  z Szydłowca przez Kierz Niedźwiedzi do Wąchocka.
 3. Charakter Marszu.

Marsz odbywa się w zwartej kolumnie marszowej.

Kolumna może być podzielona na grupy nie większe niż 10 osobowe ze względów bezpieczeństwa lub wg potrzeb i uzgodnień. Trasa marszu została uzgodniona.

 1. Bazę noclegową zapewniają organizatorzy, do nich również należy przygotowanie pomieszczeń noclegowych.
 2. Uczestnicy Marszu są zobowiązani w miejscach noclegowych do przestrzegania porządku i zadbanie o użyczone mienie.
 3. Wyżywienie uczestnikom zapewniają organizatorzy: w piątek kolację, w sobotę trzy gorące posiłki, w niedzielę śniadanie.
 4. Ubezpieczenie grupowe..
 • Organizator zapewnia uczestnikom nieodpłatny transport bagaży.

 

Koszt marszu 10 zł od osoby, wraz z ubezpieczeniem.

 

Dane do kontaktu:

Roman BUREK tel: 604 219 765, e-mail: romanburek@op.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM

Komendant Marszu

Linki:


prezydent.pl
    www.prezydent.pl

 

Pliki do pobrania:


ikona PDFKarta Zgłoszenia X Marszu Szydłowiec – Wąchock 2016 r. – Wersja PDF

ikona DOCKarta Zgłoszenia X Marszu Szydłowiec – Wąchock 2016 r. – Wersja DOC

ikona PDFLista uczestników X Marszu Szydłowiec – Wąchock 2016 r. – Wersja PDF

ikona DOCLista uczestników X Marszu Szydłowiec – Wąchock 2016 r. – Wersja DOC

ikona PDFProgram X Marszu Szydłowiec – Wąchock 2016 r. – Wersja PDF

ikona PDFRegulamin X Marszu Szydłowiec – Wąchock 2016 r. – Wersja PDF

ikona PDFRegulamin zawodów marszowo-biegowych. – Wersja PDF

ikona PDFRegulamin zawodów strzeleckich X Marszu Szydłowiec – Wąchock 2016 r. – Wersja PDF

ikona DOCUbezpieczenie karta odpowiedzialnosci X Marszu 2016 r. – Wersja DOC

ikona PDFUbezpieczenie karta odpowiedzialnosci X Marszu 2016 r. – Wersja PDF