Kultywując tradycje i osiągnięcia Związku Strzeleckiego w okresie II RP (międzywojennym) w dziedzinie rozwoju sportu strzeleckiego oraz jego popularyzacji jak również sportowej rywalizacji Zarząd Główny Związku Strzeleckiego ustanowił Odznakę Strzelecką Związku Strzeleckiego. Odznaka dzieli się na cztery klasy:

  1. Odznaka brązowa – klasy III,
  2. Odznaka srebrna – klasy II,
  3. Odznaka złota – klasy I,
  4. Odznaka złota z wieńcem – klasy wyborowej.

Zarząd Główny na swym posiedzeniu w Szydłowcu ustanowił Uchwałą Nr 5/2018 z dnia 26 maja 2018 roku odznakę strzelecką Związku Strzeleckiego. Odznaka strzelecka jest numerowana, przyznawana dożywotnio przez Komendanta Głównego. Odznakę mogą zdobywać również osoby nie zrzeszone w ZS jedynie podczas strzelań kwalifikacyjnych organizowanych przez ZS. Zasady przyznawania odznaki reguluje „Regulamin odznaki strzeleckiej Związku Strzeleckiego” przyjęty uchwałą Nr 6/2018 Zarządu Głównego z  dnia 26 maja 2018 roku.

Wzór znaku graficznego odznaki strzeleckiej składa się z czterech oddzielnych wzorów po jednym dla każdej klasy odznaki.

Opis

Odznakę strzelecką stanowi dwunastoramienna gwiazda o średnicy 32 mm z wpisaną okrągłą, białą tarczą strzelecką z czarnym środkiem oraz pierścieniami. W górnej części tarczy (od środka do jej górnej krawędzi) znajduje się orzeł Związku Strzeleckiego. Poszczególne klasy różnią się barwą gwiazdy oraz pierścieni (brązowe, srebrne i złote). Klasa wyborowa ma dodatkowo w dolnej części tarczy wizerunek gałązki laurowej koloru zielonego. Rewers odznaki jest gładki, ma numer oraz gwintowany słupek z nakrętką.

Nadanie Odznak Strzeleckich.
Na podstawie wniosku z dnia 12 maja 2019 roku Szefa Wydziału Szkolenia mł. insp. ZS Adama Dłużniaka oraz przesłanych protokołów strzelania kwalifikacyjnego z dnia 11 maja br. przyznaję Odznaki Strzeleckie.
Odznakę złotą z wieńcem – klasy wyborowej wraz z Legitymacją i numerem dla:
mł. insp. ZS Adam DŁUŻNIAK numer 1.
Odznakę złotą – klasy I wraz z Legitymacją i numerem dla:
pchor. ZS Wojciech KOZAK numer 2.
Odznakę srebrną – klasy II wraz z Legitymacją i numerem dla:
st. strz. ZS Jakub KOZAK numer 10.
Odznakę brązową – klasy III wraz z Legitymacją i numerem dla:
insp. ZS Krzysztof CIUPIS numer 62.

GRATULUJĘ – Zdobywcom Odznaki Strzeleckiej, termin i miejsce wręczenia odznak zostanie uzgodniony w najbliższym czasie.
Pragnę przypomnieć, że Związek Strzelecki jest jedyną organizacją strzelecką działającą w Polsce, która nadaje odznaki za strzelanie wzorem Związku Strzeleckiego tego sprzed wojny. To bardzo cieszy, że podczas zawodów strzeleckich uzyskano odpowiednie normy i kwalifikacje – jak widać nie jest łatwo. Jeszcze raz gratuluję wyróżnionym i zachęcam pozostałych.
Wypełniono normy kwalifikacyjne na Odznaki Strzeleckie, w tym pierwszą w powojennej historii naszej organizacji Odznakę Strzelecką klasy wyborowej (złotą z wieńcem)!

Przeprowadzenie zawodów w strzelaniu.
W dniu 23 czerwca (niedziela) zostaną przeprowadzone zawody strzeleckie na odznakę strzelecką (zawody centralne), które odbędą się na strzelnicy w Wąwolnicy oddalonej kilka kilometrów od Puław. W sprawie zawodów strzeleckich na odznakę oraz strzelania rekreacyjnego (osobistego) obowiązuje koszt 20 zł za wstęp.

1. Odznaka brązowa Związku Strzeleckiego

Odznaka brązowa Związku Strzeleckiego

2. Odznaka srebrna Związku Strzeleckiego

Odznaka srebrna Związku Strzeleckiego

3. Odznaka złota Związku Strzeleckiego

Odznaka złota Związku Strzeleckiego

4. Odznaka złota z wieńcem Związku Strzeleckiego – Wyborowa

Odznaka złota z wieńcem Związku Strzeleckiego

 

Roman Burek