Emblemat z napisem „Związek Strzelecki”

W dniu 22 czerwca w Puławach odbyło się Walne Zebranie Członków ZS.
WZ przyjęło sprawozdanie Zarządu Głównego i udzieliło absolutorium za 2018 rok.
Ponadto dokonano wyboru władz na nową kadencję i zmieniono regulaminy.

Wybrano Władze:

Zarząd Główny ZS:
Roman Burek – Komendant Główny (Prezes)
Rafał Bociąg – Członek ZG
Marcin Piotr Bicz – Członek ZG
Mateusz Wałęka – Członek ZG
Wojciech Szynkora – Członek ZG (nowy)

Główna Komisja Rewizyjna:
Mateusz Kozioł – Członek GKR
Olga Kubiatowska – Członek GKR (nowy)
Jerzy Sadura – Członek GKR (nowy).

Gratulujemy wybranym do władz, życzymy podejmowania odważnych i właściwych decyzji zawsze dla dobra ZS oraz Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Ku chwale Ojczyzny!

Marek Tomczyk