Międzynarodowy Dzień Lasów (ang. International Day of Forests)– święto obchodzone 21 marca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 28 listopada 2012 roku (rezolucja A/C.2/67/L.4).

Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości w ludziach na temat znaczenia lasów dla człowieka.

W tym roku pod hasłem „Lasy to droga do odnowy i dobrego samopoczucia”. W tym roku podczas MDL wystartowała także ogólnopolska kampania „Łączą nas drzewa”. Leśnicy w jej trakcie zachęcają do leśnych spacerów i cieszenia się budzącą się po zimie przyrodą. Warto zaapelować o poszanowanie naszego, wspólnego dobra jakim jest ojczysta przyroda.

Organizacja narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami sadzenie drzew, sprzątanie lasów.

Dąb Bartek-Zagnańsk Polska

Roman Burek